O projektu
*


Úvod

V roce 2020 oslavila československá vlajka sto let své existence. V průběhu času se objevila snad všude. Navštívila všechny kontinenty, byla na nejvyšší hoře světa, na dně moře a dokonce cestovala i na Měsíc. Její podobu může znát kdokoliv a proto je důležité aby se vlajka prezentovala tak, jak má. Správně vyvěšená, správně barevná, v přesném poměru stran…

Všechna pravidla jsou sice sepsána v zákoně, ale chybí ucelená a přehledná prezentace, která by problematiku české vlajky rozebírala komplexně. A přesně to je náš cíl. Jednoduchý a srozumitelný nástroj, který vám umožní českou vlajku dobře poznat a správně používat.
In 2020, the Czechoslovakia flag celebrated one hundred years of its existence. Over time, she appeared almost everywhere. She visited all the continents, was on the highest mountain in the world, at the bottom of the sea, and even appeared on the moon. Her appearance can be known to anyone, so it is important that the flag is presented as it should be. Properly hung out flag, proper using colors, in the exact aspect ratio...

All the rules are written in the law, but there is no comprehensive and clear presentation that would analyze the issue of the Czech flag comprehensively. And that is exactly our goal. A simple and understandable tool that will allow you to get to know the Czech flag well and use it correctly.

Zdroje

Petr Exner, Pavel Fojtík, Zbyšek Svoboda -Vlajky, prapory a jejich používání
Petr Exner - Sto let Československé vlajky
ZbyšekSvoboda - Naše vlajka
Zbyšek Svoboda, Petr Exner -Vexilologický lexikon
Vojenský historický ústav Praha
ČT 24  Česká televize
Český statistický úřad
Štatistický úrad SR 

Kontakt

Julie Dítětová
+420 720 569 127
Jáchym Moravec
+420 604 142 633

UMPRUM

Projekt vznikl v ateliéru Grafického designu a vizuální komunikace, pod vedením: Filipa Dědice, Richarda Jaroše a Petra Krejzka

Za pomoc a konzultace děkujeme České vexilologické společnosti